Chính sách Thành Viên

Chính sách Thành Viên

CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA WEBSITE SIEUTHIXANH.COM.VN


Khi đăng ký trở thành thành viên của sieuthixanh.com.vn và được sieuthixanh.com.vn đồng ý, thành viên sẽ được tham gia thảo luận, đánh giá sản phẩm, mua hàng tại sieuthixanh.com.vn.
Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Website TMĐT sieuthixanh.com.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Website TMĐT sieuthixanh.com.vn.
Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Website TMĐT sieuthixanh.com.vn và những thông tin đang tải lên Website TMĐT sieuthixanh.com.vn là chính xác.
Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website TMĐT sieuthixanh.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website TMĐT sieuthixanh.com.vn trong Quy định này.
Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website TMĐT sieuthixanh.com.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website TMĐT sieuthixanh.com.vn.

Bài viết cùng chuyên mụcBài viết cùng chuyên mục
Xem tất cả
Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng của Siêu Thị Xanh

back to top